Kapat
Arama
Filters
Kapat

Uzman Sertifika

Uzman Sertifika, ulusal ve uluslararası alanda uzaktan eğitim sertifika programları düzenlemek ve içerik sağlamak amacıyla kurulmuş bir kuruluştur. Sertifika programları ve eğitim içerikleri Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) uyumlu bir şekilde hazırlanmaktadır.

Uzman Sertifika, hayat boyu öğrenme politikasını ilke edinmiştir. Hayat boyu öğrenmede, farklı zaman ve farklı yerlerde esnek, çeşitli ve kullanılabilir yaşam boyu sürdürülecek olan öğrenme ilkesi esastır. Birey hangi yaşta olursa olsun, eğitim seviyesi ne olursa olsun hayat boyu öğrenmenin bir parçasıdır.

İş bulmak, işinde yükselmek ve özgeçmişine güç katmak isteyen adaylar sertifika programlarımıza katılarak diğer adaylara kıyasla avantajlı duruma geçerler. Sertifikalı eğitimler de aldığınız eğitimi belgelemek mümkün olmaktadır.

 

 

Anatomi ve Fizyoloji Eğitimi

ANATOMİ:İnsan vücudunun normal şeklini,yapısını,vücudunu oluşturan organları ve bu organlar arasındaki fonksiyonel ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. FİZYOLOJİ:Vücut yapısını oluşturan organ yada oluşumların işlevlerini ve bu işlevler için vücutta oluşan olayları inceleyen bilim dalıdır.
69,90 ₺

Araştırma Teknikleri Eğitimi

Araştırma, kişinin yaşadığı toplumu ve çevreyi tanımak, karşılaşılan sorunlara çözüm yolları bulmak ve yeni keşiflerde bulunmak için giriştiği çabadır. Bu çaba bilginin bulunması, geliştirilmesi ve gerçeğe uygun olup olmadığının kontrol edilmesi için harcanır. Bu esnada konuya ve sorunlara ilişkin veriler toplanır, toplanan veriler analiz edilir ve bir sonuca ulaşılır.Bu eğitim size araştırma teknikleri ile birlikte bilgi ve bakış açısı kazandırmaktadır.
69,90 ₺

Çalışan Hakları ve Güvenliği Eğitimi

Çalışan olarak kendi haklarımızı bilmemiz ve haklarımıza sahip çıkmamız, bize yaşamımızda büyük kolaylıklar sağlar ve haklarımızı daha iyi takip edebilmemiz, haksızlıklar karşısında tepkimizi rahat bir şekilde ortaya koyabilmemiz anlamına gelir.
69,90 ₺

Emlak Yönetimi Eğitimi

Bu eğitim, emlak alanıyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, kısacası; tüm emlak işlemlerini etkin bir biçimde yürütebilecek mesleki bilgiye ve insani iletişim becerilerine sahip olabilmeyi amaçlamaktadır.
69,90 ₺

Hasta Hakları Eğitimi

Bu eğitim temel insan haklarının sağlık hizmetleri sahasındaki yansıması olan ve başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda, diğer mevzuatta ve milletlerarası hukuki metinlerde kabul edilen "hasta hakları"nı somut olarak göstermek ve sağlık hizmeti verilen bütün kurum ve kuruluşlarda ve sağlık kurum ve kuruluşları dışında sağlık hizmeti verilen hallerde, insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin "hasta hakları"ndan faydalanabilmesine, hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine dair usül ve esaslar hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlamaktadır.
69,90 ₺