Kapat
Arama
Filters
Kapat

USEM

USEM, ulusal ve uluslararası alanda uzaktan eğitim sertifika programları düzenlemek ve içerik sağlamak amacıyla kurulmuş bir kuruluştur. Sertifika programları ve eğitim içerikleri Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) uyumlu bir şekilde hazırlanmaktadır.

USEM, hayat boyu öğrenme politikasını ilke edinmiştir. Hayat boyu öğrenmede, farklı zaman ve farklı yerlerde esnek, çeşitli ve kullanılabilir yaşam boyu sürdürülecek olan öğrenme ilkesi esastır. Birey hangi yaşta olursa olsun, eğitim seviyesi ne olursa olsun hayat boyu öğrenmenin bir parçasıdır.

İş bulmak, işinde yükselmek ve özgeçmişine güç katmak isteyen adaylar sertifika programlarımıza katılarak diğer adaylara kıyasla avantajlı duruma geçerler. Sertifikalı eğitimler de aldığınız eğitimi belgelemek mümkün olmaktadır.

 

 

Emlak Yönetimi Eğitimi Sertifika Programı

Bu eğitim, emlak alanıyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, kısacası; tüm emlak işlemlerini etkin bir biçimde yürütebilecek mesleki bilgiye ve insani iletişim becerilerine sahip olabilmeyi amaçlamaktadır.
200,00 ₺ 69,90 ₺

Etkili İletişim Eğitimi Sertifika Programı

Günümüzde küreselleşme ve teknolojide yaşanan gelişmeler birçok yeni kavram ve yönetim anlayışının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu yeni yöntemlerle birlikte iş ve çalışma modelleri, örgüt içi ve dışı iletişimin etkin olması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Çünkü iletişim, insan ilişkileri ve etkinliklerinin temelinde yatan en önemli olgudur. İnsanoğlu var olduğu günden bu yana iletişim kurmakta ve ancak iletişim gerçekleştiğinde iş ve sosyal ilişkileri artmaktadır. İnsanlar arasındaki duygu ve düşünce paylaşımı olan iletişim, iletilen bilginin belirli araçlarla hem kaynak hem de alıcı tarafından anlaşılması, aktarılması ya da karşılıklı etkileşimidir. İletişim çağı adı da verilen bu dönemde özel ve mesleki alanda başarılı olmanın yolu, insanın önce kendisiyle sonrada diğer insanlarla sağlıklı ve etkili iletişim kurabilmesinden geçmektedir.
249,90 ₺ 69,90 ₺

Halkla İlişkiler Eğitimi Sertifika Programı

Bu eğitim, kurum ve kuruluşların halkla ilişkiler veya sosyal sorumluluk süreçlerinde görev alan ya da bu alanda kariyer yapmayı hedefleyen bireylere yönelik düzenlenmektedir.
299,90 ₺ 59,90 ₺

Hasta Hakları Eğitimi Sertifika Programı

Bu eğitim temel insan haklarının sağlık hizmetleri sahasındaki yansıması olan ve başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda, diğer mevzuatta ve milletlerarası hukuki metinlerde kabul edilen "hasta hakları"nı somut olarak göstermek ve sağlık hizmeti verilen bütün kurum ve kuruluşlarda ve sağlık kurum ve kuruluşları dışında sağlık hizmeti verilen hallerde, insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin "hasta hakları"ndan faydalanabilmesine, hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine dair usül ve esaslar hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlamaktadır.
200,00 ₺ 49,90 ₺

Hasta Kabul Sekreterliği Eğitimi Sertifika Programı

Bu eğitim; hastane, muayenehane, sağlık ocağı, aile sağlığı merkezi ve poliklinik gibi sağlık kuruluşlarında hasta karşılama, hasta yönlendirme, hasta giriş/çıkış işlemleri, kayıt, arşivleme ve danışma hizmetleri gibi görevleri yerine getiren "Hasta Kabul Sekreteri” pozisyonunda çalışan ya da çalışmak isteyen adaylara yönelik alınması zorunlu bir programdır.
299,90 ₺ 99,90 ₺