Kapat
Arama
Filters
Kapat

Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001:2015) - Profesyonel Eğitimi

Eğitimi Hazırlayan: Sigma Center
Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, uygulayacak ve/veya iyileştirecek katılımcılara; kalite yönetiminin temel prensiplerini, yaklaşımlarını, ilgili terimleri, tanımları ve standartları anlatmak. Anlatımları bazı eklerle desteklemek. ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi standardının şartlarını açıklamak ve yorumlamak. Açıklamaları ve yorumları bazı örnekler ile desteklemek.
Satıcı: Sigma Center
120 dk
169,90 ₺

Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, uygulayacak ve/veya iyileştirecek katılımcılara; kalite yönetiminin temel prensiplerini, yaklaşımlarını, ilgili terimleri, tanımları ve standartları anlatmak. Anlatımları bazı eklerle desteklemek.

ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi standardının şartlarını açıklamak ve yorumlamak. Açıklamaları ve yorumları bazı örnekler ile desteklemek.

Eğitimin İçeriği: 

0. Giriş

0.1 Genel

0.2 Kalite yönetim prensipleri,

0.3 Proses yaklaşımı

· PUKÖ döngüsü

· Risk temelli düşünce

0.4 Diğer yönetim sistemi standartları ile ilişkiler

1. Kapsam

2. Tarihçe

3. Terimler ve tanımlar

4. Kuruluşun kapsamı

5. Liderlik

6. Kalite yönetim sistemi için planlama

7. Destek

8. Operasyon

11. EKLER (Örnekler)

11.1 ISO 9001:2015 KYS Standardı -Türkçe

11.2 Korelasyon Matrisi (ISO 9001:2008'e göre ISO 9001:2015)

11.3 Korelasyon Matrisi (ISO 9001:2015'e göre ISO 9001:2008)

11.4 ISO 9000:2015 Kalite Yönetim Prensipleri

11.5 SIPOC Modeli

11.6 PUKÖ Döngüsü

11.7 ISO 9001:2015 Yaklaşımı ile Risk Temelli Düşünce

11.8 Yönetim Sistemleri Standartları Listesi

11.12 ISO 9000:2015 Temel Kavramlar

11.14 XYZ A.Ş. Hakkında

11.15 XYZ A.Ş’ nin İlgili Tarafları

11.16 XYZ A.Ş’ nin KYS Kapsamı

11.17 XYZ A.Ş’ nin Prosesleri ve Etkileşimi

11.18 XYZ A.Ş. Proses Tanımı

11.19 XYZ A.Ş. Hedefler ve Performans Göstergeleri

11.20 XYZ A.Ş. Hedeflere Ulaşmak İçin Planlama

11.21 XYZ A.Ş. Kalite Politikası

11.22 XYZ A.Ş. Görev Tanımı

11.23 XYZ A.Ş. İzleme ve Ölçme kaynakları Listesi

11.24 XYZ A.Ş. Yıllık Eğitim planı formu

11.25 XYZ A.Ş. Personel eğitim takip formu

11.26 DOBİ Hiyerarşisi

11.27 XYZ A.Ş. Yürürlükte olan DOBİ’ ler Listesi

11.28 XYZ A.Ş. Dış kaynaklı DOBİ’ ler listesi.

11.29 XYZ A.Ş. Muhafaza Edilecek DOBİ’ ler Listesi

11.30 XYZ A.Ş. DOBİ' lerin Kontrolü Prosedürü

11.31 XYZ A.Ş. Dış Tedarikçi Değerlendirme Formu

11.32 XYZ A.Ş. Onaylı Dış Tedarikçiler Listesi

11.33 XYZ A.Ş. Girdi Kontrol Planı

11.34 XYZ A.Ş. Final Kontrol Planı

11.35 XYZ A.Ş. Uygun Olmayan Çıktı Formu

11.36 XYZ A.Ş. Müşteri Memnuniyet Anketi Formu

11.37 XYZ A.Ş. İç Tetkik Planı Formu

11.38 XYZ A.Ş. İç Tetkik Soru Listesi Formu

11.39 XYZ A.Ş. İç Tetkik Raporu Formu

11.40 XYZ A.Ş. Kalite Elkitabı

11.42 XYZ A.Ş. DFİ (Düzeltici Faaliyet İsteği) Formu

11.43 XYZ A.Ş. DFİ Takip Formu

11.44 ISO 9001:2015 Sürekli İyileştirme Mekanizması

Eğitim Detayı

Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, uygulayacak ve/veya iyileştirecek katılımcılara; kalite yönetiminin temel prensiplerini, yaklaşımlarını, ilgili terimleri, tanımları ve standartları anlatmak. Anlatımları bazı eklerle desteklemek.

ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi standardının şartlarını açıklamak ve yorumlamak. Açıklamaları ve yorumları bazı örnekler ile desteklemek.

Eğitimin İçeriği: 

0. Giriş

0.1 Genel

0.2 Kalite yönetim prensipleri,

0.3 Proses yaklaşımı

· PUKÖ döngüsü

· Risk temelli düşünce

0.4 Diğer yönetim sistemi standartları ile ilişkiler

1. Kapsam

2. Tarihçe

3. Terimler ve tanımlar

4. Kuruluşun kapsamı

5. Liderlik

6. Kalite yönetim sistemi için planlama

7. Destek

8. Operasyon

11. EKLER (Örnekler)

11.1 ISO 9001:2015 KYS Standardı -Türkçe

11.2 Korelasyon Matrisi (ISO 9001:2008'e göre ISO 9001:2015)

11.3 Korelasyon Matrisi (ISO 9001:2015'e göre ISO 9001:2008)

11.4 ISO 9000:2015 Kalite Yönetim Prensipleri

11.5 SIPOC Modeli

11.6 PUKÖ Döngüsü

11.7 ISO 9001:2015 Yaklaşımı ile Risk Temelli Düşünce

11.8 Yönetim Sistemleri Standartları Listesi

11.12 ISO 9000:2015 Temel Kavramlar

11.14 XYZ A.Ş. Hakkında

11.15 XYZ A.Ş’ nin İlgili Tarafları

11.16 XYZ A.Ş’ nin KYS Kapsamı

11.17 XYZ A.Ş’ nin Prosesleri ve Etkileşimi

11.18 XYZ A.Ş. Proses Tanımı

11.19 XYZ A.Ş. Hedefler ve Performans Göstergeleri

11.20 XYZ A.Ş. Hedeflere Ulaşmak İçin Planlama

11.21 XYZ A.Ş. Kalite Politikası

11.22 XYZ A.Ş. Görev Tanımı

11.23 XYZ A.Ş. İzleme ve Ölçme kaynakları Listesi

11.24 XYZ A.Ş. Yıllık Eğitim planı formu

11.25 XYZ A.Ş. Personel eğitim takip formu

11.26 DOBİ Hiyerarşisi

11.27 XYZ A.Ş. Yürürlükte olan DOBİ’ ler Listesi

11.28 XYZ A.Ş. Dış kaynaklı DOBİ’ ler listesi.

11.29 XYZ A.Ş. Muhafaza Edilecek DOBİ’ ler Listesi

11.30 XYZ A.Ş. DOBİ' lerin Kontrolü Prosedürü

11.31 XYZ A.Ş. Dış Tedarikçi Değerlendirme Formu

11.32 XYZ A.Ş. Onaylı Dış Tedarikçiler Listesi

11.33 XYZ A.Ş. Girdi Kontrol Planı

11.34 XYZ A.Ş. Final Kontrol Planı

11.35 XYZ A.Ş. Uygun Olmayan Çıktı Formu

11.36 XYZ A.Ş. Müşteri Memnuniyet Anketi Formu

11.37 XYZ A.Ş. İç Tetkik Planı Formu

11.38 XYZ A.Ş. İç Tetkik Soru Listesi Formu

11.39 XYZ A.Ş. İç Tetkik Raporu Formu

11.40 XYZ A.Ş. Kalite Elkitabı

11.42 XYZ A.Ş. DFİ (Düzeltici Faaliyet İsteği) Formu

11.43 XYZ A.Ş. DFİ Takip Formu

11.44 ISO 9001:2015 Sürekli İyileştirme Mekanizması

Eğitim Özellikleri
Mobil Uyum Özelliği Mobil uyumludur.
Sistem Gereksinimleri Eğitimi izlemek için internet bağlantılı bir bilgisayar yeterlidir.
Sertifika Geçerlilik Bilgisi Katılım Sertifikası
Sertifika Bilgisi E-Sertifika
Kullanım Süresi 60 gün
Sınav Bilgisi Sınav Yok
Eğitim Süresi 120 dk
Eğitim Özellikleri
Mobil Uyum Özelliği Mobil uyumludur.
Sistem Gereksinimleri Eğitimi izlemek için internet bağlantılı bir bilgisayar yeterlidir.
Sertifika Geçerlilik Bilgisi Katılım Sertifikası
Sertifika Bilgisi E-Sertifika
Kullanım Süresi 60 gün
Sınav Bilgisi Sınav Yok
Eğitim Süresi 120 dk
Bu eğitimi alanların aldıkları Diğer Eğitimler

Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001:2015) Temel Eğitimi

Sürdürülebilir kalkınma için sürdürülebilir çevrenin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Bu nedenle ürünlerini, süreçlerini ve çalışanlarını çevreye karşı daha duyarlı hale getirerek çevresel kirlenmeyi azaltmak isteyen kuruluşlar ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi standardını doğru anlamalı ve doğru uygulamalıdır. Bu seminer; kuruluşlarında ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemini kuracak/güncelleyecek, uygulayacak ve/veya geliştirecek olan katılımcılara aşağıdaki yetkinlikleri kazandırmayı amaçlar; ·Çevre Yönetim Sisteminin temel tanımlarını ve ilkelerini kavramak, ·Çevre Yönetim Sisteminin şartlarını doğru anlamak ve doğru yorumlamak, ·Çevre Yönetim Sisteminin nasıl kurulabileceğini ve nasıl uygulanabileceğini örnekler ile görmek, ·Çevre Yönetim Sisteminin, diğer Yönetim Sistemleri ile nasıl etkileştiğini bilmek.
119,90 ₺

ISO 19011 İç Denetçi (Tetkikçi) Eğitimi Sertifika Programı

Uluslararası bir standart olan ISO 19011 standardı ile ilgili olan bu eğitim, kalite ve çevre yönetim sistemlerinin tetkiki konusundaki kuralları kapsamaktadır.
149,90 ₺ 59,90 ₺

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001:2007) Eğitimi

Kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini (OHSAS 18001) kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin şartlarını örnekler ile açıklamak ve bütün katılımcılar ile birlikte yorumlamak. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin kurulması ve entegrasyonu aşamasında yapılan yanlışlıklar hakkında katılımcıları bilgilendirmek.
99,90 ₺