Kapat
Arama
Filters
Kapat

Üyelik ve Kullanım Koşulları

ÜYELİK VE KULLANIM ŞARTLARI

Kariyer Akademi Üyelik ve Kullanım Şartları sitenin genel kullanım şartlarını, bununla ilgili genel kuralları ve yasal sorumlulukları içermektedir.

Üye, işleme devam etmeden önce işbu Üyelik ve Kullanım Şartlarını dikkatle okumalıdır. Lütfen, Kariyer Akademi’yi kullanmadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatli bir şekilde okuyunuz.

 Eğer bu sayfada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen Kariyer Akademi sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanmanız ve kişisel bilgilerin yer aldığı formu doldurmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

 Kariyer Akademi aşağıda belirtilen tüm koşulları dilediği zaman tek taraflı değiştirme, durdurma veya iptal etme  hakkını saklı tutmaktadır. Üye bu tasarrufu peşinen kabul eder. Kariyer Akademi’yi ziyaret ettiğinizde bu sayfayı da tekrar ziyaret etmeniz değişebilecek üyelik ve kullanım şartlarını görmeniz açısından önemlidir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, Kariyer Akademi’de yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve sitenin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

1. Kullanım ve Güvenlik Kuralları

Kariyer Akademi herkese açık bir sitedir. Kariyer.net üyeliği bulunan kullanıcılar Kariyer Akademi sitesi aracılığı ile e-eğitim satın alabilmektedirler. E-eğitim satın alımı yapılırken Kariyer.net üyeliğinin oluşturulduğu e-posta adresinin üye tarafından doğrulanması gereklidir.

Üyeler bilgileri, sadece Üyelik ve Kullanım Şartları'nda belirlenen amaçlarla kullanabilir.  Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

 1.1. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda.

 1.2. Sitede yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda.

 1.3. Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (Şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan üye sorumludur. Aynı şekilde üye, internet ortamında bir başkasının elektronik posta adresini, IP adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üyeye aittir.

 1.4. Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda.

 1.5. Üyenin, Kariyer.net üyelik sisteminin, Kariyer Akademi satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak, Kariyer Akademi’ye zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması, sunulan e-eğitim içeriklerinin kopyalanması, paylaşılması, şifre paylaşımı yoluyla üçüncü kişilere satılması, kiralanması durumlarının Kariyer Akademi tarafından tespit edilmesi halinde , Kariyer Akademi’nin kanunundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.

2. İçerik Kullanımı

2.1. Kariyer Akademi’nin içeriğinde yer alan bütün yazılar, grafikler, fotoğraflar, videolar, animasyonlar, istatistiki bilgiler, sesler Kariyer Akademi  ve ilgili işortakları tarafından vücuda getirilmiş olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili sair yasa ve yönetmeliklerden doğan tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları, münhasıran Kariyer Akademi’ye  ve ilgili marka tescil sahiplerine aittir. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya Kariyer Akademi’nin izni olmadan link vermek yasaktır.

 2.2. Ayrıca bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı Kariyer Akademi’ye ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

 2.3. Site münhasıran Kariyer Akademi’nin kullanımında olup sitede yer alan herhangi bir unsur diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlanamaz veya Kariyer Akademi’nin izni olmadan başka bir internet sitesinden Kariyer Akademi sitesine link verilemez, yönlendirme yapılamaz.

2.4. Üye, siteyi kullanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve Kariyer Akademi’nin siteye ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder. Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk üyeye aittir.

2.5. Kariyer Akademi eleştiri ve yorumlara açıktır. Sitemize iletilen tüm eleştiri ve yorumlar Kariyer Akademi mülkiyetinde olup, pazarlama amacıyla kullanılabilir.

3. Sorumluluklar

3.1. Kariyer Akademi’yi ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliğine gittiğimiz firmalarla paylaşılmaktadır. Amacımız, sitenin sizin istediğiniz özelliklerde olmasını ve site gelişimini sağlamaktır.

 3.2. Kariyer Akademi üzerinde önceden herhangi bir haber vermeye gerek duyulmadan, istediği değişiklikleri yapma hakkı Kariyer Akademi’dedir.

3.3. Kariyer.net üyesi, Kariyer Akademi kayıt işlemlerini tamamlayıp elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu Üyelik ve Kullanım Şartları’nda belirtilen şartlara uymak koşulu ile elektronik posta adresini ve şifresini girerek Kariyer Akademi sitesini kullanmaya başlayabilir.

3.4. Kariyer Akademi’de yer alan herhangi bir yazılım sebebi ile ziyaretçi ve üyelerin kullandığı yazılım ve donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelmesinden dolayı Kariyer Akademi’ye bu konuda bir sorumluluk yüklenemez.

 3.5. Kariyer Akademi, üyenin işbu Üyelik ve Kullanım Şartları’nda belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket etmesi, yükümlülükleri hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen kurallara aykırı davranması ve sair hallerde Kariyer Akademi, üyenin sistemi işbu Üyelik ve Kullanım Şartları’na veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, üyenin yetkili makamlara bildirmek ve üyeliği sonlandırmak hakkına sahiptir. Kariyer Akademi, kendisi tarafından sonlandırılan üye hesabına ait her türlü kaydı silip silmemekte serbesttir, Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Bu durumda Kariyer Akademi tüm dava ve talep haklarını saklı tutmak kaydıyla, uğramış olduğu her türlü zararın tazminini üyeden talep etme ve yükümlülüklere aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari, adli para cezaları için üyeye aynen rücu hakkını haizdir.

 3.6. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Kariyer Akademi’yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

 3.8. Kariyer Akademi ya da üyenin kendisi tarafından sonlandırılan üye hesabına ait her türlü kaydı Kariyer Akademi silip silmemekte serbesttir, üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. 

 3.9. Bu sitede ziyaretçilere bilgi sağlamak ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler ziyaretçilere ve üyelere aittir.

 3.10. Kariyer Akademi, Üyelik Ve Kullanım Şartları ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

3.11. Müşteri, almış olduğu hizmetin kendisine teslim edilmesinden itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Müşteri, cayma hakkı sona ermeden önce hizmeti kullanmaya başlarsa, cayma hakkını kullanamaz.

E-eğitim içeriğini satın alan üye/kullanıcı, e-eğitim içeriğini görüntülemeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkını kullanan üyeye, ödemiş olduğu ücretin iadesi bu hakkını kullandıktan sonra 10 iş günü içerisinde yapılacaktır.

E-eğitim içeriğinin üye/kullanıcı tarafından görüntülenip görüntülenmediği Kariyer Akademi tarafından tespit edilmektedir, üye bu durumu peşinen kabul eder. İçeriği görüntüleyen üyenin/kullanıcının, sunulan hizmetin niteliği gereği cayma hakkı yoktur.  

4. Kariyer Akademi’nin Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Kariyer Akademi, üyenin sitede sunulan hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, üyenin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiç bir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Üyenin Kariyer Akademi sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, Kariyer Akademi ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

 4.2. Kariyer Akademi taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Üyelik ve Kullanım Şartları’nı herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. Kariyer Akademi’nin her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Kariyer Akademi, yenilenmiş güncel kullanım şartlarını yine aynı link altında sitesinde yayınlanacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile üyeye bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, Kariyer Akademi’de yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Kariyer Akademi sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

4.3. İşbu Üyelik ve Kullanım Şartları hükümlerine aykırı materyalleri Kariyer Akademi sitesine göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın Kariyer Akademi tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

4.4. Üye/Kullanıcı, işbu Üyelik ve Kullanım Şartları ‘nı okuyup kabul ettikten sonra kendisine Kariyer Akademi, Kariyer Akademi’ye ait olan ve/veya Kariyer Akademi’nin iştiraki olan diğer internet siteleri tarafından gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere, onay vermiş addolunacaktır. Bu kapsamda Üye/Kullanıcı, Kariyer Akademi tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile Üye/Kullanıcı'dan başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebileceğini kabul etmiştir.

 Üye dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu Üyelik ve Kullanım Şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilecek olup; bunun için, Kariyer Akademi’ye çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak, bu yöndeki talebi iletmesi yeterli olacaktır. Kariyer Akademi, vazgeçme talebinin kendisine kolay bir yolla ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak olup; talebin alınmasını müteakip Kariyer Akademi derhal bu talebin gereğini yerine getirecektir

4.5. Kariyer Akademi sayfasında yer alan e-eğitim programlarının ücretleri, Kariyer Akademi tarafından tek taraflı olarak her zaman değiştirilebilir. Üye sistemi kullanmaya başlayarak işbu durumu peşinden kabul eder.

5. Gizlilik İlkeleri

5.1. İstisnasız tüm üyelerimize ait kişisel bilgiler, kati suretle gizlilik içerisinde alınmaktadır. Bununla beraber iş sürecimizin sorunsuz ilerlemesi için üye bilgilerimizin saklanması ve kullanımı kısmen gereklidir. Kariyer Akademi üye bilgilerini yeni kampanyalar hakkında bilgi vermek, ürün ve hizmet sunumunu iyileştirmek üzere saklar ve kullanır. Ayrıca gerektiğinde anonim kullanıcı profilleri pazar araştırması için kullanılmaktadır.

5.2. Kariyer Akademi sitesine, Kariyer.net üyeliği ile giriş yapan kullanıcı e-eğitim satın alırken kredi kartı bilgilerini paylaşacaktır. Paylaşılan kredi kartı bilgileri Kariyer Akademi tarafından gizli tutulacak, üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır. Ödemenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan bilgiler (Örnek : Kredi kart numarası ) Kariyer Akademi tarafından saklanmamaktadır. Bu bilgiler aracısız olarak anlaşmalı olduğumuz bankalara aktarılmaktadır.

5.3. Üyeler Kariyer Akademi’de  kendileri hakkında hangi bilgilerin saklanmış olduğunu öğrenmek için ücretsiz olarak yazılı bilgi talep edebilirler. Olası düzeltmeler, engellemeler veya bilgilerin silinmesi hakkındaki talepleriniz ( yasaların öngördüğü ölçüde ) derhal işleme alınmaktadır. Bilgilerin korunması ve güvenliği hakkında Kariyer Akademi’ye sormak istediğiniz başka sorular olursa, her zaman musterihizmetleri@kariyer.net e-posta adresimizi kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

6.Yürürlük

İşbu Üyelik ve Kullanım Şartları üyenin, Kariyer.net üyeliğini kullanarak Kariyer Akademi üyeliğini başlatması ile yürürlüğe girecek ve şartlarda belirtilen hallerden biri nedeniyle fesih edilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

7. Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Üyelik ve Kullanım Şartları'nın uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

8. Tebligat Adresleri

8.1. Üyenin Kariyer Akademi’ye bildirdiği eposta adresi (Kariyer.net üyeliğini oluşturduğu e-posta adresi), bu Üyelik ve Kullanım Şartları ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

8.2. Taraflar, mevcut epostalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski epostalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

8.3. Yine Kariyer Akademi’nin üyenin kayıtlı eposta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın Kariyer Akademi tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir.

Üye, bu  Üyelik Ve Kullanım Şartları’nda yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.